Válságkezelés - reorganizáció
vagyonfelügyelet - végelszámolás
felszámolás

A Krízis-Megoldás Kft. Magyarországon tevékenykedő csődmenedzser, felszámoló, reorganizációs tanácsadó gazdasági társaság, amely megfelelő szakmai tapasztalat, hozzáértés birtokában, a fizetésképtelenségi szakmában nyújt szolgáltatásokat.

Tevékenységi körök

Kívülállók a felszámoló szerepét lényegében csak a vállalat agóniájának dokumentálásában látják.
Mi ezzel szemben hisszük, hogy a felszámolók lépései igenis nagy hatással lehetnek a hitelezők követeléseinek megtérülésére és meghatározóak a vállalat túlélése szempontjából is, még ha az csak más formában vagy alakban valósulhat is meg.

A fenti célok megvalósításához az alábbi tevékenységeken keresztül vezet az út:

REORGANIZÁCIÓS TANÁCSADÁS

Tanácsadásunk első lépése a vállalat struktúrájának és pénzügyi helyzetének teljes átvilágítása abból a szempontból,
hogy eldönthessük, hogy a vizsgált cég alkalmas e az újjászervezésre.

A megismert helyzetkép alapján feltárjuk a cégben rejlő veszélyforrásokat, pénzügyi kötelezettségeket
és a rendszer változásra való képességét.

Felmérve a rendelkezésre álló eszközök, vagyontárgyak körét, összehasonlítjuk a vállalkozás kötelezettség állományával,
a meghatározott likviditási mutatók alapján elkészítjük a szükséges további forrásigény bevonásának tervét.

Meghatározzuk az átszervezéshez szükséges krízis és stratégiai pontokat, felállítunk egy konkrét akciótervet.
Ezt követően javaslatot teszünk a megvalósítási program feladataira, és aktív segítséget nyújtunk az elvégzésükhöz.

CSŐDMENEDZSELÉS, VÁLSÁGKEZELÉS

Jelentős számú cég kerülhetné el a felszámolását, ha időben felismerné a helyzetében felmerülő azon pontokat,
amely jövőbeni fizetésképtelensége felé mutat.

A csődeljárás számos cég esetében orvosolhatná a kilátástalannak tűnő likviditási gondokat, visszaállítva a cég szolvenciáját, kezelhetővé téve szorongató kötelezettségeit.

A fenti célok eléréséhez nyújtunk partnereinknek segítséget az alábbi tevékenységekkel:

A sikeres csődmenedzselés megteremtése érdekében feldolgozzuk a tartozásokra és hitelezőkre vonatkozó adatokat, információkat; javaslatot teszünk az adósságállomány befagyasztásának formájára; vállaljuk a hitelezőkkel való egyeztetést,
a megromlott szállítói és vevői kapcsolatok helyreállításában való közreműködést.

Elkészítjük a fizetőképesség helyreállításához, a tartós pénzügyi stabilizációhoz szükséges pénzügyi tervet.

VAGYONFELÜGYELET, FELSZÁMOLÁS

A felszámolási eljárás olyan nem peres eljárás, melynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Eleget téve az 1991. évi, többször módosított XLIX. a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak a felszámolások során felmérjük a kijelölt gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét, a vele szemben támasztott követeléseket.
A felszámolás kezdő időpontjától gondot fordítunk a hitelezők érdekeinek maximális képviseletére, gondoskodunk az adós vagyonának hitelezők felé történő megóvásáról, megőrzéséről, szem előtt tartva a cég működésképességének fenntartását s így a minél több munkahely megőrzésének segítését. Minden esetben elvégezzük a cég vagyonelemeinek felkutatását és erőfeszítéseket teszünk az esetlegesen kimentett vagyontárgyak visszaszerzésére.

Feladatunk

A Krízis-Megoldás Kft. tevékenységének fő célja, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások számára olyan tanácsadást nyújtson, melynek segítségével a legtöbb munkahely megtartható, a hitelezők érdeke a legkevésbé sérül, és van esély a vállalkozás egészének, vagy egy részének továbbműködtetésére. Tevékenysége során betartja a fizetésképtelenséget szabályozó törvényi rendelkezéseket, figyelembe veszi a FOE Etikai Szabályzatának ajánlásait.

Budapesti irodánk

Krízis-Megoldás Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55., fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-994763

email: iroda (kukac) krizis-megoldas (pont) hu

Telefon: +36 30-957-5799